Skip to main content

Po 20 latach rezygnację z funkcji Prezesa Klubu złożył Paweł Michalczyk. Paweł dalej będzie pracował w zarządzie i pełnił funkcję wiceprezesa.
Dziękujemy Pawłowi za lata poświęcone klubowi i pracę często w niełatwych warunkach.
Nowym prezesem klubu został wybrany Marek Szubert !